Zásady ochrany osobných údajov


Posledná aktualizácia: 26. októbra 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich údajov pri používaní Služby a informujú vás o vašich právach na súkromie a o tom, ako vás zákon chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov..

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Náš") sa vzťahuje na K T R, sro, Námestie Jozefa Blaskovicsa 507 /11, 946 52 Imeľ.

 • Súbory cookie sú malé súbory, ktoré webová lokalita umiestňuje do vášho počítača, mobilného zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia a obsahujú podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej lokalite medzi rôznymi spôsobmi použitia.

 • Krajina znamená: Slovensko

 • Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré má prístup k Službe, ako napríklad počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby.

 • Služba označuje webovú lokalitu.

 • Poskytovateľ služieb znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene Spoločnosti. Vzťahuje sa na spoločnosti tretích strán alebo jednotlivcov zamestnaných Spoločnosťou na uľahčenie Služby, poskytovanie Služby v mene spoločnosti, poskytovanie služieb súvisiacich so Službou alebo na pomoc spoločnosti pri analýze spôsobu používania Služby.

 • Údaje o používaní označujú údaje zhromaždené automaticky, buď generované používaním Služby alebo samotnou infraštruktúrou Služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

 • Webová stránka označuje TV Hemeu, prístupnú z https://tvhemeu.sk

 • Vy znamená jednotlivca, ktorý pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť či inú právnickú osobu, v mene ktorej takáto osoba pristupuje alebo ju používa.

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Typy zhromažďovaných údajov

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zhromažďujú automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach , jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia alebo prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie vrátane, ale nie výlučne, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia , Váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré odošle Váš prehliadač vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď k Službe pristupujete prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a súbory cookie

Na sledovanie aktivity na našej službe a ukladanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania. Používané technológie sledovania sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšenie a analýzu našej služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať:

 • Súbory cookie alebo súbory cookie prehliadača. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie Vášho prehliadača tak, aby odmietal cookies, naša Služba môže používať cookies.
 • Webové majáky. Niektoré časti našej Služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové majáky (označované aj ako čisté gif, pixelové značky a jednopixelové gify), ktoré umožňujú Spoločnosť, napríklad na počítanie používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail, a na ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie obľúbenosti určitej sekcie a overovanie integrity systému a servera).

Súbory cookie môžu byť "trvalé"; alebo "relačné" cookies. Trvalé súbory cookie zostávajú vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo súbory cookie relácie sa odstránia hneď, ako zatvoríte webový prehliadač.

Na účely uvedené nižšie používame súbory relačné cookies aj trvalé súbory cookie:

 • Nevyhnutné súbory cookie

  Typ: Súbory cookie relácie

  Spravuje: my

  Účel: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom webovej lokality a aby vám umožnili používať niektoré z jej funkcií. Pomáhajú pri autentifikácii používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookie nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto súbory cookie používame iba na to, aby sme vám tieto služby poskytli.

Viac informácií o súboroch cookie, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookie nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie alebo v sekcii o súboroch cookie v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Používanie vašich osobných údajov

Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledujúce účely:

 • Na poskytovanie a údržbu našej Služby vrátane monitorovania používania našej Služby.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), na riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Spoločnosť bude uchovávať údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie časové obdobia.

Prenos vašich osobných údajov

Vaše informácie vrátane Osobných údajov sa spracúvajú v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na akýchkoľvek iných miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracúvania. Znamená to, že tieto informácie môžu byť prenesené – a udržiavané na – počítačoch umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony na ochranu údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a že sa neuskutoční žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane bezpečnosť vašich údajov a iných osobných informácií.

Vymažte svoje osobné údaje

Máte právo vymazať alebo požiadať o pomoc pri vymazaní osobných údajov, ktoré sme o vás zhromaždili.

Naša Služba vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o vás v rámci Služby.

Svoje informácie môžete kedykoľvek aktualizovať, doplniť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite do svojho účtu, ak ho máte, a navštívite sekciu nastavení účtu, ktorá vám umožňuje spravovať vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať so žiadosťou o prístup, opravu alebo vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Upozorňujeme však, že si možno budeme musieť ponechať určité informácie, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo právny základ.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, ale pamätajte na to, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Závislosti od tretích strán

Stránka používa systémy a rozhrania (API) tretích strán:

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O akýchkoľvek zmenách vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Pred nadobudnutím účinnosti zmeny vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného upozornenia v našej službe a aktualizujeme "Posledná aktualizácia"; dátum v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov kvôli prípadným zmenám. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom: info@tvhemeu.sk
Copyright © 2008 - 2024 K T R, s.r.o., Všetky práva vyhradené. Zásady ochrany osobných údajov | Podmienky používania služby YouTube | Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google Stránku vytvoril Peter Szabó